Fraud Blocker Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Ở 2023

Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Ở

Đơn xin sửa chữa nhà ở 

Đơn xin sửa chữa nhà ở

Hưng Phú Thịnh xin chia sẻ file mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở theo nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Ngoài ra công ty Hưng Phú Thịnh còn tư vấn gói dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói tại tphcm.

Mẫu: Đơn xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở nhà ở riêng lẻ đô thị. (Áp dụng theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………….

– CMND số cấp ngày: ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

– Số nhà: đường: ………………………………………………………………………………………….

– Phường (Xã) quận (Huyện): ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:  …………………………………………………………………………..

– Lô đất số:………… diện tích…………………………………………m2

– Tại số nhà: đường: ……………………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: …………………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ quy hoạch số (Nếu có) số: ………………………………………………………..

3. Nội dung xin phép xây dựng: …………………………………………………………………..

– Loại công trình: …………………………………………………………………………………..

– Diện tích xây dựng tầng trệt……………………………….m2

– Tổng diện tích sàn…………………………………………….m2

– Chiều cao……………………………………………..tầng

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:

– Địa chỉ: ……………………………………………điện thoại:

– Giấy phép hành nghề (Đối với nhà có chiều cao trên 3 tầng và diện tích sàn trên 200m2)

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế:

– Địa chỉ: điện thoại:

– Giấy phép hành nghề số……….cấp ngày…………………………………………

6. Lời cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Hi vọng bài viết này, sẽ giúp quý vị có đơn xin sửa chữa nhà mới nhất. Quý vị có thể tham khảo thêm 

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức liên quan

Dự án thi công nổi bật

Dự án thiết kế, thi công, sửa chữa của Hưng Phú Thịnh