Tin tức

Tuyển dụng

Tuyển kỹ sư công trình

Tuyển kỹ sư công trình

Đọc hiểu bản vẽ thi công, Triển khai công việc, hướng dẫn các đội thi công, thầu phụ tiến hành công việc ở công trình làm theo đúng bản vẽ thiết kế.
Chi tiết

Dự án thi công nổi bật ::